top of page

Personvernerklæring for

Romerike Silke og Tekstiltrykk AS

1. Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår, handler hos oss og/eller er i kontakt med oss, vil vi behandle

personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som

samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av

personopplysningene.

2. Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er:

Romerike Silke og Tekstiltrykk AS

Kontaktinformasjonen til RTT er:

Adresse: Rovenveien 125

E-post: post@romeriketekstiltrykk.no

Telefon: 63 88 02 44

Org.nr.: 879 532 922

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte

Marius Enger, 63 88 02 44

3. Personopplysninger som behandles, formål og grunnlag for behandlingen

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er, hvordan vi

kommer i kontakt med deg og hvilke av tjenestene våre du benytter.

Nedenfor følger en oversikt av forskjellige behandlingsaktiviteter og hvilke opplysninger vi kan

behandle for hver enkelt aktivitet og på hvilket juridisk grunnlag.

3.1 Bestilling

Når du gjør en bestilling hos oss behandler vi opplysningene dine for å kunne gjennomføre våre

forpliktelser etter vår avtale med deg. Vi behandler da din kontaktinformasjon som navn, adresse,

telefon, e-postadresse og betalingsinformasjon for å kunne oppfylle avtalen med deg.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

3.2 Kommunikasjon og kontakt

Vi benytter i tillegg din kontaktinformasjon for å kunne besvare henvendelser som kommer inn til

oss og for å kunne gi deg relevant informasjon i forbindelse med ditt kjøp. Formålet med

behandlingen er å kunne gi deg relevant og god kundeservice og sikre effektiv kundeadministrasjon.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b)

og/eller f).

3.3 Markedsføring og annonsering

Vi benytter oss også av din kontaktinformasjon for å kunne sende deg markedsføring der du har

samtykket til slik markedsføring eller der dette følger av ditt kundeforhold med oss. Du kan når som

helst trekke tilbake ditt samtykke elle reservere deg mot slike utsendelser fra oss ved å kontakte oss

på 63 88 02 44

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav a) og

markedsføringslovens § 15.

3.4 Utvikling av nye og eksisterende tjenester

Vi kan i tillegg behandle personopplysninger for å utvikle våre tjenester og produkter og har en

berettiget interesse til å gjennomføre en slik behandling. Det juridiske grunnlaget for behandlingen

er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav f).

3.5 Forhindre misbruk

Vi kan i tillegg benytte informasjon du sender til websiden, som f.eks. din IP-adresse,

nettleserinformasjon, type enhet som benyttes, brukernavn og nettverkslokasjon for å ivareta

sikkerheten i løsningen.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er EUs personvernforordning artikkel 6 nr. 1 bokstav b), c)

og f).

3.6 Rekruttering

Ved rekruttering vil vi kunne behandle navn, kontaktopplysninger, CV, søknad, tester o.l. for å

behandle jobbsøknaden din.

Behandlingen har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b om å gjennomføre tiltak på grunnlag av

søknaden med sikte på å inngå en arbeidsavtale. Personopplysningene innhentes fra søkeren og fra

oppgitte referanser.

4. Deling av opplysninger

Vi deler ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag

for dette, herunder når en slik deling er nødvendig for å kunne oppfylle vår avtale med deg eller det

foreligger et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker i enkelte tilfeller databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne, dette

gjelder f.eks. der vi benytter oss av systemleverandører eller andre leverandører som er nødvendig

for å oppfylle formålene som er angitt i denne personvernerklæringen. I slike tilfeller har vi inngått

nødvendige avtaler for å sikre at opplysningene benyttes i tråd med gjeldende

personopplysningsregelverk.

Vi kan også dele opplysninger med offentlig myndighet når dette er påkrevd i henhold til lov eller

vedtak fra myndighet.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

5. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål

personopplysningene ble samlet inn for.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til

lovens krav.

6. Rettigheter for den registrerte

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du

har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til

dataportabilitet.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss på 63 88 02 44. Vi vil svare på din henvendelse så

fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg

ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi gir tilgang til riktig person.

7. Klager

Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på 63 88

02 44

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Du finner

informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no .

8. Endringer

Vi har behov for å oppdatere vår personvernerklæring etter hvert som vi utvikler nye produkter og

tjenester. Dersom vi gjør større endringer i vår personvernerklæring vil vi også kunne kontakte deg

gjennom for eksempel e-post eller øvrige kanaler for å informere om endringen. Ellers vil oppdatert

informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på våre nettsider.

bottom of page